Sídlo:

TECHALL Slovensko, spol. s r.o.
Nálepkova 57
900 27 Bernolákovo
e-mail: techall@techall.sk
IČO: 34140794
DIČ: 2020364951

Zapísaná v Okr. Súd Bratislava 1,
oddiel: Sro, vložka č.: 12586/BPrevádzka:

Turbínová 1
831 04 Bratislava

tel.: 02/4445 3210
tel./fax:02/4437 2387
mobil: 0905 694 551