Ekologické zneškodnenie existujúcich akumulátorov

V rámci dodávky nových akumulátorov je ekologické zneškodnenie existujúcich starých akumulátorov v cene nových akumulátorov. Dokladom o ekologickom zneškodnení je „Sprievodný list nebezpečných odpadov“ a „Vážny lístok“, s potvrdením odovzdávajúcej, prevážajúcej i odoberajúcej organizácie.EXIDE

EXIDE

EXIDE

Záručný a pozáručný servis

Na základe komplexnej starostlivosti o spoľahlivosť prevádzky záložných zdrojov – akumulátorov, ponúkame v rámci záručnej doby, ale i po jej uplynutí, servisné služby ktoré zabraňujú alebo včas predchádzajú vzniku nežiaducich závad, poprípade zabezpečujú ich skoré odstránenie.EXIDE

EXIDE

EXIDE

Servisné služby a ich popis

a) Revízna kontrola akumulátora


zahŕňa
- kontrola všetkých článkov / blokov ako i spojov akumulátora
- meranie teploty jednotlivých článkov / blokov akumulátora i celého priestoru v mieste inštalácie
- meranie napätia na všetkých článkoch / blokoch
- meranie udržovacieho napätia zdroja na svorkách batérie
- meranie prúdu pri trvalom dobíjaní
- kontrola doťahovacieho momentu skrutkovaných spojov a ich prípadné dotiahnutie
- očistenie obalu batérie a nakonzervovanie všetkých koróziou poškodených spojov
- vyhotovenie meracieho protokolu – revíznej správy, s celkovým posúdením stavu batérie, s doporučením opatrení na optimalizáciu jej životnosti


b) Kapacitná skúška akumulátora


zahŕňa
- meranie udržovacieho napätia zdroja na svorkách batérie
- odpojenie akumulátora od svoriek zdroja
- pripojenie externého akumulátora ku svorkám zdroja
- zaťaženie odpojeného akumulátora externým vybíjacím kapacittesterom na dobu X hodín vybíjania, výrobcom predpísaným vybíjacím prúdom
- meranie napätia na všetkých článkoch / blokoch
- meranie vybíjacieho napätia na svorkách celej batérie
- meranie vybíjacieho prúdu
- meranie teploty jednotlivých článkov / blokov akumulátora i celého priestoru v mieste inštalácie
- vyhotovenie meracieho protokolu - t.j. protokolu o preskúšaní batérie a protokolu a kapacitnej skúške, s celkovým posúdením stavu batérie s odporučením opatrení na optimalizáciu jej životnosti, alebo jej efektívnej obnovy


c) Servisná práca technika


zahŕňa
- demontážne práce starého akumulátora
- montážne práce nového akumulátora
- nakladanie a vykladanie materiálu (akumulátorov i servisného náradia)
- montáž a demontáž prípadných stojanov
- ekologické zneškodnenie


d) Príjazd servisného technika


zahŕňa
- časovú stratu spôsobenú vzdialenosťou medzi jednotlivými objektmi servisných zásahov (pri servisných prácach)


e) Doprava


zahŕňa
- dopravu servisného pracovníka na miesto vykonávania servisnej činnosti vlastnými dopravnými prostriedkami
- dopravu servisného materiálu, nových i starých akumulátorov na miesto vykonávania servisnej činnosti vlastnými dopravnými prostriedkami do nosnosti 500 kg
- dopravu servisného materiálu, nových i starých akumulátorov na miesto vykonávania servisnej činnosti vlastnými dopravnými prostriedkami nad nosnosť 500 kg